Voorwaarden retourneren

Tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling heeft u recht op bedenktijd. 

Tijdens deze periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van het laatst geleverde product op de order schriftelijk aan Appleparts.nl kenbaar te maken dat u een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren. 

Binnen 7 dagen na goedkeuring van RMA door Appleparts.nl, dient u het/de betreffende product(en) retour te zenden naar Appleparts.nl. 

Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. De verzendkosten van retournering kunnen niet gecrediteerd worden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Appleparts.nl (online) retourneren, conform de door Appleparts.nl (online) verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 

Klik hier om uw retour aan te melden